MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 200 poz. 1651) informujemy, iż Urząd Gminy w Opatówku uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą mającą na celu obsługę dokumentów elektronicznych dostarczanych do instytucji.

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: epuap.gov.pl

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Opatówku:

1.       Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej - sposób rekomendowany umożliwiający złożenie dokumentu przez całą dobę oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Uwaga: Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

2.       Przesłanie dokumentu na adres mailowy: gmina@opatowek.pl

3.       Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (pon.: 8.00-16.00; wt-pt.: 7.30-15.30) do sekretariatu mieszczącego się w urzędzie gminy na następujących nośnikach danych:

-          dyskietka 1.44 MB 3.5'',

-          pamięć masowa USB obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP,

-          płyta CD-RW

Nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty spełniające następujące wymagania:

1.       sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:

-          .doc (Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP/2003)

-          .rtf - Rich Text Format

-          .xls (Microsoft Excel 6.0/95/97/2000/XP/2003)

-          .txt - dokument tekstowy

-          .jpg, .gif, .bmp, .tif - pliki graficzne

-          .pdf - wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi

-          .rar, zip - pliki skompresowane

2.       opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikacyjnych),

3.       opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument,

4.       wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

 

UWAGA!

W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich powyższych wymogów - nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.04.2021 13:52:34