Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Nabór kandydatów na wolne stanowiska w Jednostkach Organizacyjnych Gminy - 2008 rok


Konkursy na kandydatów na dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Opatówku, Zespołu Szkół
w Tłokini Wielkiej, Szkoły Podstawowej w Sierzchowie, Publicznego Przedszkola w Opatówku.

Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.05.2008

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz

Ogłoszenie o wyniku konkursu - Otwórz | Pobierz



Główny Księgowy Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.04.2008

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz

Ogłoszenie o wyniku naboru.
Otwórz | Pobierz



Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 03.07.2020 15:36:30