Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

K.1110/1/07

Opatówek, dnia 03.04.2007 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. ROZLICZEŃ BUDŻETOWYCH

w Wydziale Finansowym

w Urzędzie Gminy w Opatówku

Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani ALDONA DOBRACH zamieszkała w Wolicy.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani ALDONA DOBRACH posiada odpowiednie wykształcenie do oferowanego stanowiska pracy. Kandydatka została wybrana ze względu na dobrą znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawnych dotyczących zadań realizowanych na ww. stanowisku.

O wyborze kandydatki zadecydowały wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydatka spełnia wymagania stanowiska pracy.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2020 10:04:36