Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Oferty sprzedaży, najmu, dzierżawy


Burmistrz Gminy Opatówek ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy Placu Wolności 17.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.07.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
Regulamin przetargu - PobierzBurmistrz Gminy Opatówek ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę nr 403/5 o powierzchni 0,4470 ha położonej w Rożdżałach.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 06.04.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
Regulamin przetargu - Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - PobierzBurmistrz Gminy Opatówek ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy Placu Wolności 17.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 03.01.2017

Treść ogłoszenia - Pobierz
Regulamin przetargu - PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy Placu Wolności 17.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 26.10.2016

Treść ogłoszenia - Pobierz
Regulamin przetargu - Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Opatówku przy ul. Łódzkiej 19.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.07.2016

Treść ogłoszenia - Pobierz
Regulamin przetargu - Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Szałem.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 23.06.2016

Treść ogłoszenia - Pobierz
Regulamin przetargu - Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku położonym w Opatówku przy ul. Parkowej 2.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.06.2016

Treść ogłoszenia - Pobierz
Regulamin przetargu - Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Opatówku przy ul. Łódzkiej 21.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.01.2016

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Opatówku przy ul. Łódzkiej 21.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.09.2015

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki nr 185 o powierzchni 0,6648 ha położonej w miejscowości Dębe - Kolonia.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 31.12.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej część działki nr 185 o powierzchni 0,6648 ha położonej w miejscowości Dębe - Kolonia.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 20.08.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Tłokini Kościelnej.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 04.06.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Cienia Druga.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.04.2014

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem budynku byłej szkoły położonego w Cieni Drugiej wraz z przyległym terenem.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 27.11.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
1. nieruchomości położonej w Cieni Drugiej, nr działki 30/2, pow. 0,0290 ha, KW 51463
2. nieruchomości położonej w Tłokini Kościelnej, nr działki 545/1, pow. 0,1049 ha, KW 45181

Data wprowadzenia ogłoszenia: 21.08.2013

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu (dot. nieruchomości położonej w Cieni Drugiej) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu (dot. nieruchomości położonej w Tłokini Kościelnej) - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Opatówku przy ul. Łódzkiej 21.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.11.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy Placu Wolności 17.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 01.08.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 w budynku położonym w Opatówku przy ul. Szkolnej 6.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.05.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości składającej się z działek: nr 50 o powierzchni 2,9200 ha, nr 52 o powierzchni 0,7600 ha i nr 54/2 o powierzchni 2,9769 ha położonej w Dębe - Kolonii.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.05.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Opatówku przy ul. Łódzkiej 21 Budynek położony jest na działce nr 329 o pow. 0,0876 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KZ1A/00006622/6 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 22.02.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 w budynku położonym w Opatówku przy ul. Szkolnej 6. Budynek położony jest na działce nr 106/5 o pow. 0,0728 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KZ1A/00037466/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 15.02.2012

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Opatówku przy ul. Łódzkiej 21 Budynek położony jest na działce nr 329 o pow. 0,0876 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KZ1A/00006622/6 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 14.12.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 w budynku położonym w Opatówku przy ul. Szkolnej 6. Budynek położony jest na działce nr 106/5 o pow. 0,0728 ha, dla której urządzona jest księga wieczysta nr KZ1A/00037466/0 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 30.11.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Sprostowanie ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania nr 3 w budynku położonym w Rożdżałach Nr 15. Budynek położony jest na działce nr 403/6 o pow. 0,3184 ha dla której prowadzona jest przez Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu księga wieczysta KZ1A 00079376/8.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 19.10.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mieszkania nr 3 w budynku położonym w Rożdżałach Nr 15. Budynek położony jest na działce nr 403/6 o pow. 0,3184 ha dla której prowadzona jest przez Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu księga wieczysta KZ1A 00079376/8.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 09.08.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Przetarg nie został rozstrzygniętyWójt Gminy Opatówek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek:
- działka nr 1515/2 o pow. 0,8500 ha
- działka nr 1514/6 o pow. 1,9119 ha
położonej w obrębie wsi Opatówek w miejscowości Józefów zapisanej w KW 55575

Data wprowadzenia ogłoszenia: 05.05.2011

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:
- działka nr 197/2 o pow. 0,0569 ha
położonej w obrębie wsi Borów

Data wprowadzenia ogłoszenia: 08.09.2010

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
- działka nr 544/1 o pow. 0,0662 ha
- działka nr 545/1 o pow. 0,1049 ha
położonych w obrębie wsi Tłokinia Kościelna.

Data wprowadzenia ogłoszenia: 11.08.2010

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu (dot. działki nr 545/1) - Otwórz | Pobierz
Informacja o wyniku przetargu (dot. działki nr 544/1) - Otwórz | PobierzWójt Gminy Opatówek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek:
- działka nr 1515/2 o pow. 0,8500 ha
- działka nr 1514/6 o pow. 1,9119 ha
położonej w obrębie wsi Opatówek w miejscowości Józefów zapisanej w KW 55575.

Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.04.2009

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Przetarg nie został rozstrzygniętyWójt Gminy Opatówek ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 91,50 m2 położonego w Opatówku przy Pl. Wolności 17 zapisanego w księdze wieczystej KW 42524.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 28.02.2008

Treść ogłoszenia - Otwórz | Pobierz
Regulamin przetargu - Otwórz | Pobierz
Przetarg został rozstrzygniętyKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 29.09.2020 16:01:49