MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Lista kandydatów zgłoszonych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opatówku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opatówku.
Pobierz

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2017-2018.
Pobierz

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
Pobierz

Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Pobierz

Informacja o wynikach konsultacji społecznych (na 2021 rok)

Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Pobierz

Informacja o wynikach konsultacji społecznych (na 2022 rok)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27