Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Lista kandydatów zgłoszonych do Gminnej Rady Działalnoœci Pożytku Publicznego w Opatówku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opatówku.
Pobierz

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2017-2018.
Pobierz
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2020 15:38:45