MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu

Dziedzic Krzysztof - Sekretarz Gminy
Gajewska-Pająk Dagmara - Skarbnik Gminy
Jędrzejak Ewa - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Matusiak Krzysztof - Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Europejskich
Piechota Barbara - Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Drogownictwa
Szychta Krzysztof - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Tomaska Urszula - Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Wardęcki Sebastian - Burmistrz Gminy

Oświadczenia majątkowe radnych

Bąkowski Paweł - Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Borwik Andrzej - Radny
Budka Jarosław - Radny
Jakóbczak Damian - Radny
Janik Grzegorz - Radny
Kiermas-Gruszka Marlena - Radna
Kłysz Jarosław - Radny
Kosierb Michał - Radny
Małoburski Mariusz - Radny
Muzalewski Zbigniew - Radny
Pokojowy Wojciech - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Śniegula Sławomir - Radny
Suchorzewska Agnieszka - Radna
Szlenkier Marek - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy
Walczak Mateusz - Radny

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Banasiak Edyta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej
Galant Violetta - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatówku
Jaskuła Mieczysława - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku
Łańduch Arkadiusz - Dyrektor Zespółu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Gminy Opatówek
Matysiak Małgorzata - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku
Mikucki Tomasz - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chełmcach
Pawliczak Zdzisława - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Opatówku
Pogorzelec Bogdan - Kierownik SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku
Tomczak Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku
Wolniaczyk Honorata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rajsku

Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych

Rektor Małgorzata - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Woźniak Jolanta - Główny Księgowy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 23.05.2022 15:30:34