MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Petycje


Ustawa o petycjach - Pobierz

Informacje dot. składania petycji - Pobierz

Wzór petycji - PobierzPetycja z dnia 11.08.2021 skierowana do Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 10.02.2021 skierowana do Rady Miejskiej Gminy Opatówek o opinię ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 12.11.2019 w sprawie zainstalowania oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Braci Gillerów w Opatówku.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 24.10.2019 w sprawie drugiej edycji akcji "Się gra się ma".

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 29.08.2019 w sprawie założenia progów zwalniających na ul. Tadeusza Kościuszki w Opatówku.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 24.07.2019 w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej użytkowanych w urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 31.05.2019 w sprawie zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 28.05.2019 w sprawie przeprowadzenia analizy wydatków związanych z posiadanymi usługami telekomunikacyjnymi.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 26.03.2019 (przekazana wg. właściwości do Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek w dniu 30.04.2019) z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawienia bezpieczeństwa na drodze w miejscowości Słoneczna, gmina Opatówek.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 25.03.2019 w sprawie przesłania do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy/Miasta - linku do informacji w portalu Mikroporady.pl dotyczących istotnych dla Mikroprzedsiębiorców spraw.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 20.02.2019 w sprawie przeprowadzenia prac modernizacyjnych infrastruktury drogowej - wykonanie drogi asfaltowej.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 12.02.2019 w sprawie cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 28.01.2019 w sprawie złego stanu ul. Jagodowej i ul. Zielonej w miejscowości Szałe.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 21.01.2019 w sprawie cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 15.01.2019 w sprawie cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzPetycja z dnia 10.01.2019 w sprawie cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Treść petycji - Pobierz

Treść odpowiedzi - PobierzKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57