MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2003 rok


Uchwała nr 73/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2003 roku
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 43/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2003 roku
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2021 13:31:27