MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2004 rok


Uchwała nr 121/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2004 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 119/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 września 2004 roku
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opatówku.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 113/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego szkół i przedszkoli.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 111/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole w postaci jednego gorącego posiłku dziennie.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 110/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 czerwca 2004 roku
w sprawie zasad przyznawania zasiłków celowych zwrotnych z funduszy zadań własnych gminy.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 107/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 maja 2004 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 99/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27