MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2005 rok


Uchwała nr 192/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego na rok 2006 warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego, dodatku za wysługę lat, dodatku funkcyjnego, dodatku za pracę w trudnych warunkach i warunkach uciążliwych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 169/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie Regulaminu Targowiska Gminnego w Opatówku.
Otwórz | Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27