MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2006 rok


Uchwała nr 230/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 lipca 2006 roku
w sprawie zmian w podziale Gminy Opatówek na stałe obwody głosowania.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 229/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 lipca 2006 roku
w sprawie zmian w podziale Gminy Opatówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 224/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz określenia granic ich obwodów.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 223/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz określenia granic ich obwodów.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 222/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkaniowych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 212/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 211/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 209/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 200/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 17 marca 2006 roku
w sprawie przystąpienia do Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2006-2008.
Otwórz | Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27