MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - podatki i opłaty lokalne - 2004 rok


Uchwała nr 138/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2005 rok oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tego podatku.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 137/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2005 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 136/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie określenia wzoru informacji na podatek leśny.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 135/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 134/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie określenia wzoru informacji na podatek rolny.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 133/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 132/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 131/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie określenia wzoru informacji na podatek od nieruchomości.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 130/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 129/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 listopada 2004 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.
Otwórz | Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 08:10:45