MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - podatki i opłaty lokalne - 2005 rok


Uchwała nr 189/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tego podatku.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 188/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 187/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 186/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 185/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2005 roku
w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w 2006 roku.
Otwórz | Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021 12:07:40