MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2006 rok


Uchwała nr 32/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szałe.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 17 poz. 442 z dnia 13.02.2007r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 31/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 30/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Opatówek do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 29/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Opatówek na 2006 rok.
Pobierz

Uchwała nr 28/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 25/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2007 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 24/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2007 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 14/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie powołania Sekretarza Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 13/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 12/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 11/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Opatówek w związku z używaniem do celów służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 10/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 9/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 8/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 7/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 6/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Założeń i Planów Gospodarczych oraz Porządku Publicznego, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 5/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 4/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 3/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 roku
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 2/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 1/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 listopada 2006 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Opatówek.
Otwórz | Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 08:10:45