MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - podatki i opłaty lokalne - 2006 rok


Uchwała nr 33/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty administracyjnej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w 2007 roku.
Otwórz | Pobierz

Informacja o podatku leśnym na 2007 rok dla Gminy Opatówek
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 27/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2007 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 5507 z dnia 29.12.2006r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 26/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie gminy Opatówek w celu udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 5506 z dnia 29.12.2006r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 23/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wzoru informacji na podatek leśny.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 5505 z dnia 29.12.2006r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 22/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 5504 z dnia 29.12.2006r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 21/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wzoru informacji na podatek rolny.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 5503 z dnia 29.12.2006r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 20/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 5502 z dnia 29.12.2006r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 19/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wzoru informacji na podatek od nieruchomości.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 5501 z dnia 29.12.2006r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 18/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 5500 z dnia 29.12.2006r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 17/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok oraz określenia zasad poboru i terminów płatności tego podatku.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 5499 z dnia 29.12.2006r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 16/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 5498 z dnia 29.12.2006r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 15/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 216 poz. 5497 z dnia 29.12.2006r.
Otwórz | Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 08:10:45