MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - podatki i opłaty lokalne - 2007 rok


Uchwała nr 90/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w 2008 roku.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 56 poz. 1123 z dnia 15.04.2008r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 77/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 196 poz. 4439 z dnia 14.12.2007r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 74/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 196 poz. 4386 z dnia 14.12.2007r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 73/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2008 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 189 poz. 4190 z dnia 10.12.2007r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 52/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Otwórz | Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27