MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - podatki i opłaty lokalne - 2008 rok


Uchwała nr 137/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 232 poz. 3961 z dnia 11.12.2008r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 136/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 233 poz. 3978 z dnia 12.12.2008r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 135/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2009 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 233 poz. 3977 z dnia 12.12.2008r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 134/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 233 poz. 3976 z dnia 12.12.2008r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 107/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 maja 2008 roku
w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 114 poz. 2088 z dnia 16.07.2008r.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 100/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Otwórz | Pobierz

Uchwała nr 92/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 lutego 2008 roku
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59 poz. 1184 z dnia 17.04.2008r.
Otwórz | Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27