MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Informacja o podatku leśnym na 2010 rok dla Gminy Opatówek

 

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 30 października 2009 r. Nr 69, poz. 896 ogłoszono średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2009 r., która wynosi 136,54 zł za 1 m3 drewna. Przyjmuje się stawkę ceny drewna w wysokości 136,54 zł jako podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2010 rok, który wyniesie 30,0388 zł za hektar fizyczny lasu i będzie niższy o 3,5178 zł od podatku za hektar fizyczny lasu w porównaniu z 2009 rokiem.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46