MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

Informacja o podatku rolnym na 2010 rok dla Gminy Opatówek

 

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886 ogłoszono średnią cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009 r., która wynosi 34,10 zł za 1 dt. Przyjmuje się stawkę ceny żyta w wysokości 34,10 zł za 1 dt. jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2010 rok, (który wyniesie 85,25 zł za hektar przeliczeniowy i 170,50 zł. za hektar fizyczny). Cena żyta przyjęta do naliczenia podatku rolnego na 2010 rok będzie niższa o 10,90 zł od podatku uchwalonego przez Radę Gminy na 2009 rok i o 21,70 zł od stawki ogłoszonej przez Prezesa GUS na 2009 rok.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Andrzej Michalski

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 25.01.2022 13:51:46