MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2010 rok


Uchwała nr 28/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej nr 285/18 położonej w Opatówku przy ul. św. Jana.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 27/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej nr 285/17 położonej w Opatówku przy ul. św. Jana.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 26/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej nr 285/16 położonej w Opatówku przy ul. św. Jana.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 25/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 1c.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 24/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 1c.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 23/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 128/04 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opatówek na lata 2004-2007.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 22/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 21/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatówku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 20/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2011 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 19/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2011 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 18/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2011 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 17/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatówek na lata 2011-2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 16/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 13/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 12/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 12/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2010 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 9/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 6 grudnia 2010 roku
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 8/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 7/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Inwentaryzacji, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 6/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 5/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Założeń i Planów Gospodarczych oraz Porządku Publicznego, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 4/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 3/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 2/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 1/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27