MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2011 rok


Uchwała nr 152/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działek nr 50, 52 i 54/2 położonych w Dębe - Kolonii.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 151/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 150/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie budżetu gminy Opatówek na 2012 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 149/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2012-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 148/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 oraz ustalenie planu finansowego tych wydatków.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 147/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 146/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 145/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 720/18 położonej w Opatówku przy ul. Kościelnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 144/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 111/27 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 143/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 106/33 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 142/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 104/26 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej 11.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 141/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 140/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 139/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2012 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 138/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2012 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 137/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2012 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 136/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 135/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 134/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 261/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 29 października 2010 roku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 124/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenie celowości przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 123/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 122/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie wyboru ławników do sądu rejonowego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 121/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 109/1 położonej w Szulcu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 120/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy Placu Wolności 14.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 119/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym gruntu części działki oznaczonej nr 185 położonej w Dębe Kolonia.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 118/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 108/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 117/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego do wysokości 2.354.982 zł.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 116/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 115/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 114/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 113/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 112/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 111/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 110/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 109/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 5 września 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Opatówek na 2012 rok na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 108/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zduny, gmina Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 107/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 106/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 105/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 18 lipca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 104/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 103/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 102/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 101/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 100/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek zadania w zakresie dróg powiatowych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 4636P w m. Chełmce w zakresie chodnika".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 99/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2010 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 98/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2010 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 97/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2010 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 96/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Opatówek za 2010 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 95/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2010 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 94/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 93/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 92/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 91/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 90/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 1822/17 położonej w Opatówku przy ulicy Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 89/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym placu użytkowego położonego w Opatówku przy ulicy Szkolnej o łącznej powierzchni 27 m2 stanowiącego działkę Nr 1822/10.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 88/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 87/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 86/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 85/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 84/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 83/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 111/20 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 82/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 81/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej Nr 1822/18 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 80/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 79/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej Nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 78/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego garażu położonego w Opatówku ul. Kościelnej 2 o łącznej powierzchni 17,15 m2 na działce nr 748.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 77/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego - pomieszczenia gospodarczego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2 o łącznej powierzchni 17 m2 na działce nr 748.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 76/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego garażu położonego w Opatówku ul. Kościelnej 2 o łącznej powierzchni 16,66 m2 na działce Nr 748.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 75/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 74/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Nr 22/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 73/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 72/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 71/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 70/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 kwietnia 2011 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Opatówek do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 69/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 kwietnia 2011 roku
w sprawie powierzenia Gminie Żerków do prowadzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 67/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 kwietnia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 66/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 65/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 64/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 63/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 62/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 61/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w Opatówku ul. Plac Wolności 17 o łącznej powierzchni 91,50 m2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 60/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 59/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 58/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 57/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 56/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, Motelu "Maria" we wsi Szałe.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 55/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 54/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 53/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 52/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki oznaczonej nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 51/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu położonego w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 50/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Kalisz na przekazanie przez Gminę Opatówek zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 49/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie przekazania zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia z Miastem Kalisz.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 48/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie przejęcia przez Gminę Opatówek zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 47/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 46/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2011-2020 - program wchodzący w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 45/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz określenia granic ich obwodów.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 44/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierzchowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 43/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 42/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 41/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów - przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 40/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz sołecki.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 39/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2011 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 38/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 23 marca 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 37/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 36/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2011 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierzchowie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 35/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2011 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 34/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek na 2011 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 33/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2011 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 32/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 stycznia 2011 roku
zmieniająca uchwałę nr 245/10 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 września 2010 r. w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 31/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Opatówek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 30/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie budżetu gminy Opatówek na 2011 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 29/11 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 stycznia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2011-2022.
Pobierz (ZIP)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2021 13:31:27