MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2013 rok


Uchwała nr 357/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie nadania Statutu Świetlicy Środowiskowej "Słoneczko" w Opatówku.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 356/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 355/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 354/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2014 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 353/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2014 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 352/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 351/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2014-2024 i uchylenie poprzedniej uchwały.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 350/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 349/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 106/19 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 348/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 106/23 położonej w Opatówku ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 347/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 1C.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 346/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 1207/17 położonej w Opatówku przy ul. Ogrodowej 75.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 345/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 981/10 położonej w Opatówku ul. Poniatowskiego 1C.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 344/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 343/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 106/22 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 342/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 302 położonej w Opatówku przy Placu Wolności 9.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 341/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 768 położonej w miejscowości Opatówek przy ul. Tadeusza Kościuszki.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 340/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów strefy gospodarczej w miejscowości Józefów".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 339/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy usługowej i mieszkaniowej w miejscowości Józefów".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 338/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 334/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenia celowości przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 333/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 332/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 października 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 331/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 września 2013 roku
zmieniająca uchwałę Nr 301/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 330/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie zawarcia porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie wspólnego działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Rajsko - Sierzchów - Borów gm. Opatówek" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 329/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4620P na odcinku Szulec - Rajsko" w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 328/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Cieni Drugiej podporządkowanej Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 327/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 326/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 września 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 325/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 września 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 324/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 września 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 323/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 sierpnia 2013 roku
w sprawie przejęcia przez Gminę Opatówek zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 322/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 321/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 2 sierpnia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 320/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 lipca 2013 roku
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 319/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 lipca 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 318/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 317/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - gruntu położonego w Opatówku przy Placu Wolności 9.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 316/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 315/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Opatówek oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 314/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 313/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 293/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 312/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia przez Gminę Opatówek pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego, przeznaczonej na zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koźminku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 311/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 310/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 261/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P Opatówek - Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Godziesze Wielkie - Zajączki Bankowe" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 309/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2012 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 308/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2012 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 307/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2012 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 306/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 305/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2012 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 304/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zgłoszenia Sołectwa Rajsko do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 303/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 302/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rajsko.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 301/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 300/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa Rady Gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 299/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie zgłoszenia Sołectwa Szałe do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 298/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 20 maja 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 297/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela w tym pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 295/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego.
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 295/12 Rady Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 4003 z dnia 14.06.2013r.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 294/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 293/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 291/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 290/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Opatówek środków stanowiących fundusz sołecki.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 289/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 288/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 720/4 położonej w Opatówku przy ulicy Kościelnej 17.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 287/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu działki nr 1207/17 położonej w Opatówku przy ul. Ogrodowej 75.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 286/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 106/14 położonej w Opatówku przy ulicy Piaskowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 285/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 1C.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 284/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 720/4 położonej w Opatówku przy ulicy Kościelnej 17.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 283/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - garażu położonego w Opatówku przy ul. Parkowej 8.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 282/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 281/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek zadania publicznego w zakresie dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 280/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 279/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 278/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 277/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 748 położonej w Opatówku przy Placu Wolności 18.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 276/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 106/18 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 275/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 1207/7 położonej w Opatówku przy ul. Ogrodowej 75.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 274/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 697/14 położonej w Opatówku przy ul. Parkowej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 273/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - pomieszczenia gospodarczego położonego w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 272/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 lutego 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 271/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 270/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 269/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 268/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 267/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 266/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 265/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 264/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 263/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 262/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opatówek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 261/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628 P Opatówek - Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Godziesze Wielkie - Zajączki Bankowe" w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 260/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2013 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 259/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2013-2023.
Pobierz (ZIP)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021 12:07:40