MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - podatki i opłaty lokalne - 2012 rok


Uchwała nr 257/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 256/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 255/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 254/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 230/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2013 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 229/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 228/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 2012 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 183/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 08:10:45