MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - podatki i opłaty lokalne - 2013 rok


Uchwała nr 337/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2014 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 336/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 r.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 335/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Informacja o podatku leśnym na 2014 rok dla Gminy Opatówek
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 296/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 22 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 292/13 Rady Gminy Opatówek z dnia 26 marca 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27