MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2014 rok


Uchwała nr 22/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2014 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 21/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2015 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (format DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 20/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2015 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 19/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 18/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 17/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 16/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, nieruchomości - Motelu "Maria" położonego w miejscowości Szałe.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 15/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Opatówek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 11/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2014 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 10/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2014-2024.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 9/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie uznania za konieczną budowę dróg gminnych oraz potwierdzenia celowości przebudowy i efektywności projektowanego przedsięwzięcia.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 8/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 7/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej i Inwentaryzacji, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 6/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 5/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Założeń i Planów Gospodarczych oraz Porządku Publicznego, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 4/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 3/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 2/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 1/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021 12:07:40