MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2017 rok


Uchwała nr 342/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 341/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026 i uchylenie poprzedniej uchwały.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 340/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 339/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2017-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 338/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność urzędniczą Burmistrza Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 337/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 336/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Zakup lamp sygnalizacyjnych wraz ze znakami na przejściach dla pieszych przy szkołach w miejscowości Tłokinia Wielka i Chełmce".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 335/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 334/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2018 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 333/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2018 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 332/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 331/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 330/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w miejscowości Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 329/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 325/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 324/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2017-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 323/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatówek na lata 2017-2023.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 322/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 października 2017 roku
zmieniająca uchwałę nr 223/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych prowadzonych przez Gminę Opatówek oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 321/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 320/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społeczno użyteczną na rok 2018.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 319/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 317/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 316/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 27 października 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2017-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 315/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 13 września 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 314/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 13 września 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. J. Poniatowskiego 1C.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 313/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 13 września 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 312/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 13 września 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2017-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 311/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 sierpnia 2017 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 310/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 sierpnia 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rajsku, w skład którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum w Szkołę Podstawową w Rajsku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 309/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 sierpnia 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach, w skład którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chełmcach.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 308/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 sierpnia 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 307/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 sierpnia 2017 roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej, w skład którego wchodzi jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 306/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 sierpnia 2017 roku
w sprawie wskazania szkoły zobowiązanej do naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 305/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 sierpnia 2017 roku
w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum im. Agatona i Stefana Gillerów w Opatówku włączonego do Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 304/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 719/10, nr 719/7, nr 767 położonych w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 303/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 sierpnia 2017 roku
w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Opatówek do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 302/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 sierpnia 2017 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Opatówek do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa w powiecie kaliskim" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 301/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 300/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 299/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 11 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2017-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 298/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 297/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2016 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 296/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2016 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 295/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2016 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 294/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 293/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2016 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 292/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany nazwy ulic na terenie miasta Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 291/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 290/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zaliczenia drogi nr ew. 170/27, 173/1, ciąg pieszo-jezdny pomiędzy ul. Piaskową a ul. Feliksa Dziubińskiego w m. Opatówek, gm. Opatówek do kategorii dróg gminnych.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 289/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 288/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2017-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 285/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2017 roku
zmieniająca uchwałę nr 169/05 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie Regulaminu Targowiska Gminnego w Opatówku.
Pobierz (ZIP)
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 285/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)

Uchwała nr 284/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Opatówek na lata 2017-2020.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 283/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 696/3, nr 696/4, nr 1767, nr 1772 położonych w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 282/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 282/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)

Uchwała nr 281/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe, etap II, gmina Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 280/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 279/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2017-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 278/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 maja 2017 roku
w sprawie zmiany "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 277/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Opatówek Województwu Wielkopolskiemu w ramach Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na kontynuację zadania pn. "Budowa chodnika w m. Opatówek, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 276/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie dofinansowania oraz realizacji projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe etap II, gmina Opatówek".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 275/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Opatówek na lata 2017-2023.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 274/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 273/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin Brzeziny, Godziesze Wielkie".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 272/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 271/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2017-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 270/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 7 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 269/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 268/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie funduszu sołeckiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 267/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, działki nr 1822/10 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 266/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 265/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 264/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 263/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 262/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Opatówek, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 261/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 260/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 259/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2017-2025.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 258/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 marca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Tłokinia Wielka.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 257/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 marca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rajsko.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 256/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice".
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 255/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 marca 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 254/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 marca 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 253/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 marca 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 252/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 3 marca 2017 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2017-2025 i uchylenie poprzedniej uchwały.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 251/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 250/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 249/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 248/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2017 roku
zmieniająca uchwałę nr 395/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 247/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Opatówek na lata 2017-2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 246/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, gruntu części działki nr 981/10 położonej w Opatówku przy ul. Poniatowskiego 1C.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 245/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Rajsku 63A.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 244/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 243/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2017 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 242/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2017 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 192/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 13 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 4630P w miejscowościach: Żydów, Borek, Chełmce i Porwity, drogi powiatowej nr 4627P w m. Wolica, tworzących ciąg komunikacyjny" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 08:10:45