MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2018 rok


Uchwała nr 443/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym powierzchni reklamowej na ogrodzeniu terenów rekreacyjnych w miejscowości Szałe.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 442/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 441/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 13 listopada 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 440/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 439/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000 zł.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 437/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 13 listopada 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026.
Pobierz (PDF)

Uchwała nr 436/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 19 października 2018 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Opatówku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)
Odpis wyroku WSA do uchwały nr 436/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)

Uchwała nr 435/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 19 października 2018 roku
w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 432/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa ZDUNY.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 431/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa ZAWADY.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 430/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa WARSZEW.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 429/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa TROJANÓW.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 428/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa TŁOKINIA WIELKA.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 427/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa TŁOKINIA NOWA.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 426/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa TŁOKINIA MAŁA.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 425/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa TŁOKINIA KOŚCIELNA.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 424/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa SZULEC.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 423/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa SZAŁE.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 422/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa SIERZCHÓW.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 421/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa ROŻDŻAŁY.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 420/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa RAJSKO.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 419/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa PORWITY.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 418/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa OPATÓWEK.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 417/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa NĘDZERZEW.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 416/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa MICHAŁÓW TRZECI.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 415/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa MICHAŁÓW DRUGI.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 414/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa KOBIERNO.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 413/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa JÓZEFÓW.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 412/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa JANIKÓW.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 411/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa DĘBE-KOLONIA.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 410/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa CIENIA-FOLWARK.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 409/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa CIENIA TRZECIA.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 408/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa CIENIA PIERWSZA.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 407/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa CIENIA DRUGA.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 406/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa CHEŁMCE.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 405/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie statutu sołectwa BORÓW.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 404/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 404/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)

Uchwała nr 403/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 397/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 396/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dla kadry kierowniczej i nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 6152 z dnia 31.07.2018r.

Uchwała nr 395/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 6151 z dnia 31.07.2018r.

Uchwała nr 394/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 393/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026.
Pobierz (PDF)

Uchwała nr 392/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 391/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 18 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 390/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 389/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 8 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026.
Pobierz (PDF)

Uchwała nr 388/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 387/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 386/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Opatówek do organu regulacyjnego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 385/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 1207/07 położonej w miejscowości Opatówek przy ul. Ogrodowej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 384/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 1207/7 położonej w miejscowości Opatówek przy ul. Ogrodowej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 383/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości oznaczonej jako działka nr 420/1 położonej w miejscowości Szałe.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 382/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości oznaczonej jako działka nr 104/26 położonej w miejscowości Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 381/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2017 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 380/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za 2017 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 379/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2017 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 378/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 377/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2017 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 376/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 374/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 maja 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 372/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dla kadry kierowniczej i nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 372/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)

Uchwała nr 371/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)
Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały nr 371/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek - Pobierz (PDF)

Uchwała nr 370/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Opatówek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 369/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 368/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 20 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 367/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatówek na lata 2017-2023.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 366/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 365/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 364/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie zaliczenia drogi nr ew. 123/1 i 123/2 m. Szulec oraz drogi nr ew. 152/1 m. Zduny gm. Opatówek do kategorii dróg gminnych.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 363/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie podziału Gminy Opatówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 362/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie funduszu sołeckiego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 361/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 360/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 358/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 marca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 357/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 2 marca 2018 roku
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości, ustalenia operatora Punktu Selektywnej Zbiórki, sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Opatówek, oraz określenie szczegółowego sposobu obliczania należnej Operatorowi Rekompensaty (mechanizm Rekompensaty) wraz ze wskaźnikiem służącym do obliczania, kontrolowania i przeglądu Rekompensaty oraz reguły dotyczące unikania i zwrotu nadwyżek Rekompensaty.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 356/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Opatówek na 2018 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 355/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek na 2018 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 354/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki oznaczonej nr 768 położonej w miejscowości Opatówek przy ul. Tadeusza Kościuszki.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 353/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 352/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 457 położonej w Tłokini Kościelnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 351/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 350/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Michałów Drugi.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 349/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 348/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na budowę bazy śmigłowcowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska w Michałkowie.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 347/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 346/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 345/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie niewyrażenia zgody na zmianę granic Gminy Opatówek poprzez próbę włączenia sołectw Szałe, Zduny, Nędzerzew w granice administracyjne miasta Kalisza.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 344/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok.
Pobierz (PDF)

Uchwała nr 343/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 19 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026.
Pobierz (PDF)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2021 13:31:27