MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - podatki i opłaty lokalne - 2015 rok


Uchwała nr 106/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 101/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 100/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2016 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 99/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 r.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 98/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2015 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 60/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Opatówek nr 39/15 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 51/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Parkowej 16 w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 50/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 39/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 38/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 37/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym wyższych stawek za gospodarowanie odpadami zbieranymi w sposób nieselektywny.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27