MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - podatki i opłaty lokalne - 2017 rok


Informacja o podatku leśnym na 2018 rok dla Gminy Opatówek
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 328/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 327/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 326/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 listopada 2017 roku
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 318/17 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 października 2017 roku
zmieniająca uchwałę Nr 106/15 Rady Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 287/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Parkowej 16 w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 286/17 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2017 roku
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 08:10:45