MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2018 rok


Uchwała nr 33/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2018 roku
zmieniająca uchwałę Nr 9/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej i Pomocy Społecznej, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 32/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2018 roku
zmieniająca uchwałę Nr 3/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 31/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego położonego w Opatówku przy ul. Kościelnej 2.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 30/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Opatówek na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 29/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 27/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części działki nr 106/33 położonej w Opatówku przy ul. Szkolnej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 26/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 106/14 położonej w Opatówku przy ul. Piaskowej.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 25/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Opatówek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 23/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 22/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie ustalenia kwoty kryterium dochodowego do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 21/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Gminny program dożywiania" na lata 2019-2023.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 20/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 19/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na lata 2019-2021 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 18/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2019 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 17/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji na 2019 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 11/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie wynagrodzenia burmistrza Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 10/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 9/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Mieszkaniowej i Pomocy Społecznej, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 8/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gminy i Infrastruktury Technicznej, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 7/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 6/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Porządku Publicznego, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 5/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, a także wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 4/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 3/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 2/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 1/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 listopada 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27