Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Uchwały - pozostałe - 2020 rok


Uchwała nr 162/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 161/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 160/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2020-2027.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 159/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 kwietnia 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatówek umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 158/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 157/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 156/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 137/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 lutego 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4620P na odcinku Szulec - Oszczeklin".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 155/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P na odcinku Opatówek - Cienia Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 154/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4619P na odcinku Rajsko - Pietrzyków".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 153/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 196/12 położonej w m. Szałe przy ul. Kaliskiej 80.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 152/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 151/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2020-2027.
Pobierz (ZIP)

Oświadczenie nr 1/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 marca 2020 roku
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec wariantów projektu przebiegu nowej linii kolejowej nr 85 w ramach korytarza kolejowego Nr 9 Kolei Dużych Prędkości przebiegających przez teren Gminy Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 150/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 10 marca 2020 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego w roku 2020.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 149/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatówek na rok szkolny 2019/2020.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 148/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 147/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Opatówek oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 146/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 145/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 144/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie przyjęcia przez Gminę Opatówek prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kaliskiego przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 143/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 141/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 140/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2020-2027.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 139/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 lutego 2020 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/ parkingów P&R i B&R samoobsługowymi stacjami/ punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Tłokinia Kościelna - Rożdżały".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 138/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 lutego 2020 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/ parkingów P&R i B&R samoobsługowymi stacjami/ punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełniającą w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4626P na odcinku Opatówek - Trojanów".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 137/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 lutego 2020 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4620P na odcinku Szulec - Oszczeklin".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 136/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 lutego 2020 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P na odcinku Opatówek - Cienia Pierwsza w zakresie poszerzenia jezdni".
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Uchwała nr 135/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
Pobierz (ZIP)

Uchwała nr 134/20 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2020-2027.
Pobierz (ZIP)


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 01.06.2020 13:44:31