MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wydziały Urzędu


Wydział Finansowy

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
(Ewidencja Działalności Gospodarczej)


Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Drogownictwa

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Europejskich

Wydział Organizacyjno-Prawny, Kultury, Sportu i Promocji

Urząd Stanu Cywilnego


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.04.2021 13:52:34