MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Komisje Rady Miejskiej Gminy


Komisja Rewizyjna
1. Damian Jakóbczak - Przewodniczący
2. Jarosław Budka - Zastępca Przewodniczącego
3. Marlena Kiermas-Gruszka - Członek
4. Jarosław Kłysz - Członek
5. Sławomir Śniegula - Członek

Komisja Rolnictwa
1. Andrzej Borwik - Przewodniczący
2. Agnieszka Suchorzewska - Zastępca Przewodniczącego
3. Marlena Kiermas-Gruszka - Członek
4. Michał Kosierb - Członek
5. Zbigniew Muzalewski - Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
1. Marlena Kiermas-Gruszka - Przewodniczący
2. Agnieszka Suchorzewska - Zastępca Przewodniczącego
3. Jarosław Budka - Członek
4. Wojciech Pokojowy - Członek
5. Mateusz Walczak - Członek

Komisja Rozwoju Gminy i Infrastruktury Technicznej
1. Jarosław Budka - Przewodniczący
2. Grzegorz Janik - Zastępca Przewodniczącego
3. Mariusz Małoburski - Członek
4. Zbigniew Muzalewski - Członek
5. Wojciech Pokojowy - Członek
6. Marek Szlenkier - Członek

Komisja Mieszkaniowa i Pomocy Społecznej
1. Sławomir Śniegula - Przewodniczący
2. Zbigniew Muzalewski - Zastępca Przewodniczącego
3. Andrzej Borwik - Członek
4. Jarosław Kłysz - Członek
5. Agnieszka Suchorzewska - Członek

Komisja Budżetu, Finansów i Porządku Publicznego
1. Mariusz Małoburski - Przewodniczący
2. Grzegorz Janik - Zastępca Przewodniczącego
3. Paweł Bąkowski - Członek
4. Damian Jakóbczak - Członek
5. Mateusz Walczak - Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Mateusz Walczak - Przewodniczący
2. Michał Kosierb - Zastępca Przewodniczącego
3. Grzegorz Janik - Członek
4. Sławomir Śniegula - Członek

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2021 12:15:32