Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wnioski - Budownictwo, Zagospodarowanie Przestrzenne i Drogownictwo


BUDOWNICTWO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
(składanie wniosków: pok. 6, parter)

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia informującego o przeznaczeniu terenuDROGOWNICTWO
(składanie wniosków: pok. 6, parter)

Uchwała nr 241/06 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 września 2006 roku
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
Otwórz | Pobierz

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania pasa drogowegoKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2020 15:38:45