MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wnioski - Budownictwo, Zagospodarowanie Przestrzenne i Drogownictwo


BUDOWNICTWO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
(składanie wniosków: pok. 6, parter)

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia informującego o przeznaczeniu terenuDROGOWNICTWO
(składanie wniosków: pok. 6, parter)

Uchwała nr 130/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
Pobierz (DOC)  |  Pobierz (PDF)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania pasa drogowegoKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17