Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wnioski - Ewidencja Ludności


EWIDENCJA LUDNOŚCI
Uwaga: Wnioski zawierające więcej niż jedną stronę należy drukować dwustronnie na papierze formatu A4
(składanie wniosków: pok. 8, parter)

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Pełnomocnictwo meldunkoweKlauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych - ewidencja ludnościKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 05.06.2020 13:15:23