Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wnioski - Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa


GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
(składanie wniosków: pok. 1, parter)

UWAGA - Informacja dotycząca korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wniosek o określenie warunków technicznych montażu podlicznika

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków bytowych/przemysłowych

Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ściekówDokumenty do pobrania dla Wspólnot Mieszkaniowych

Druk do wypełnienia - dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego - I półrocze
Pobierz

Druk do wypełnienia - dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego - II półrocze
Pobierz
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 05.06.2020 13:15:23