Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wnioski - Gospodarka Nieruchomościami


GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
(składanie wniosków: pok. 3, parter)

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacjiKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020 21:42:27