MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wnioski - Odpady Komunalne


ODPADY KOMUNALNE
(składanie wniosków: pok. 5, parter)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za kwartał roku

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17