Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wnioski - Odpady Komunalne


ODPADY KOMUNALNE
(składanie wniosków: pok. 5, parter)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za półrocze roku

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za kwartał roku

Klauzula informacyjnaKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 19.11.2019 14:57:22