Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wnioski - Oświata


OŚWIATA
(składanie wniosków: pok. 22, II piętro)

Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie Regulaminu Przyznawania Stypendium z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek.

Regulamin przyznawania stypendium z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek

Wniosek o przyznanie stypendium z funduszu stypendialnego Gminy Opatówek

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka / ucznia niepełnosprawnego
do przedszkola / szkoły / ośrodka
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 05.06.2020 13:15:23