MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wnioski - Oświata


OŚWIATA
(składanie wniosków: pok. 22, II piętro)

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dziecka / ucznia niepełnosprawnego
do przedszkola / szkoły / ośrodka
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17