Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wnioski - Stypendia


STYPENDIA
(składanie wniosków: pok. 22, II piętro)

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 5 września 2017 roku
w sprawie Regulaminu Przyznawania Stypendium z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek.

Regulamin przyznawania stypendium z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek

Wniosek o przyznanie stypendium z funduszu stypendialnego Gminy OpatówekKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2020 15:38:45