MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wybory Ławników Sądowych 2015


Lista osób dokonujących zgłoszenia kandydata na ławnika.
Pobierz

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
Pobierz

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
Pobierz

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Pobierz

Informacja dotycząca wyborów ławników sądowych kadencji 2016-2019.
Pobierz

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57