MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wybory Ławników Sądowych 2019


Lista osób dokonujących zgłoszenia kandydata na ławnika.
Pobierz

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
Pobierz

Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
Pobierz

Oświadczenie kandydata na ławnika dotyczące władzy rodzicielskiej.
Pobierz

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
Pobierz

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Pobierz

Informacje dotycząca wyborów ławników sądowych kadencji 2020-2023.
Pobierz

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57