MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwca 2009


Wizualizacja Wyborów do Parlamentu Europejskiego - 7 czerwca 2009

Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Opatówek z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
Otwórz | Pobierz

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Opatówek z dnia 26 maja 2009 roku zmieniające Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Otwórz | Pobierz

Komunikat w sprawie składów obwodowych komisji wyborczych.
Otwórz | Pobierz

Informacja Wójta Gminy Opatówek z dnia 11 maja 2009r. dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych Zarządzeniem Nr 15/2009.
Otwórz | Pobierz

Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Opatówek z dnia 11 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Otwórz | Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
Pobierz

Informacja Wójta Gminy Opatówek o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Otwórz | Pobierz

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w gminie Opatówek w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
Pobierz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.
Otwórz | Pobierz

Komunikat w sprawie składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu.
Otwórz | Pobierz

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 30 marca 2009r.
Otwórz | Pobierz

Informacja dotycząca terminu wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej.
Otwórz | Pobierz

Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ulotek dla europejczyków zamieszkujących Polskę.
Pobierz

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych.
Pobierz

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz

Tłumaczenie na język angielski wzorów wniosku i deklaracji obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim - składanych w celu uzyskania wpisu do rejestru wyborców w części B.
Pobierz

Komunikat Wójta Gminy Opatówek o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Otwórz | Pobierz

Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych.
Pobierz

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57