MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019


Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Opatówku z dnia 08.05.2019 r. o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
Pobierz

Postanowienie nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w gminie Opatówek.
Pobierz

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
Pobierz

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
Pobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
Pobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Pobierz

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Pobierz

Dopisanie wyborcy do rejestru wyborców na wniosek.
Pobierz

Informacja w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2018 r.
Pobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 29 kwietnia 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych.
Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 23 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Pobierz

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 15 kwietnia 2019 r.
Pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Pobierz

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Pobierz

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
Pobierz

Załącznik do Uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2019 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
Pobierz

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.
Pobierz

Komunikat Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27 lutego 2019 r. o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Pobierz

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
Pobierz

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 20.01.2022 14:35:43