MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wybory Parlamentarne RP - 9 października 2011


Wizualizacja Wyborów Parlamentarnych RP 2011

Serwis informacyjny Państwowej Komisji WyborczejZarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Opatówek z dnia 5 października 2011 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej.
Pobierz

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 36.
Pobierz

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 96.
Pobierz

Informacja z dnia 21 września 2011 r. o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
Pobierz

Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Opatówek z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz

Informacja w sprawie głosowania korespondencyjnego.
Pobierz

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Pobierz

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2011 roku o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2011 roku o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Pobierz

Oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2011 roku.
Pobierz

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 2 września 2011 r. w sprawie pełnienia dyżurów.
Pobierz

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych dotycząca możliwości udzielenia przez nich pełnomocnictwa do głosowania.
Pobierz

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych dotycząca dopisania do spisu wyborców na wniosek.
Pobierz

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.
Pobierz

Informacja dotycząca dopisania wyborcy do spisu wyborców na wniosek.
Pobierz

Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 24 sierpnia 2011 r. o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Pobierz

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu.
Pobierz

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Pobierz

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych zgłaszających kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Pobierz

Wzór druku zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r.).
Pobierz

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Pobierz

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie uprawnień mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy.
Pobierz

Komunikat Wójta Gminy Opatówek z dnia 5 sierpnia 2011 r. o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Pobierz

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP wraz z Kalendarzem Wyborczym.
Pobierz

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57