MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015


Wizualizacja Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r., w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
Pobierz

Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie składów Obwodowych Komisji Wyborczych.
Pobierz

Ulotka informacyjna dotycząca głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pobierz

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Opatówek z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.
Pobierz

Ogłoszenie w sprawie udostępnienia spisu wyborców.
Pobierz

Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. do Wyborców.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pobierz

Ogłoszenie dotyczące wydawania zaświadczenia o prawie do głosowania.
Pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Pobierz

Ogłoszenie w sprawie dopisania do spisu wyborców.
Pobierz

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Opatówek z dnia 7 kwietnia 2015 r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2015 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2015 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pobierz

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach.
Pobierz

Komunikat Wójta Gminy Opatówek z dnia 6 lutego 2015 r. o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Pobierz

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych.
Pobierz

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 11.08.2022 13:28:05