MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczący ponownego głosowania.
Pobierz

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
Pobierz

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020 r.
Pobierz

Materiał szkoleniowy dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
Pobierz

Postanowienie Nr 84/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Postanowienie Nr 125/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z obszaru Gminy Opatówek w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 czerwca 2020 r.
Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Zgłoszenie wyborcy na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Uchwała Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Załącznik do Uchwały nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 czerwca 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
Pobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
Pobierz

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.
Pobierz

Komunikat Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 4 czerwca 2020r. o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
Pobierz

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Pobierz

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57