MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Referendum Ogólnokrajowe 2015


Informacje Obwodowych Komisji do Spraw Referendum z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie składów Obwodowych Komisji do Spraw Referendum.
Pobierz

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Opatówek z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
Pobierz

Informacja Wójta Gminy Opatówek z dnia 17 sierpnia 2015 r. o składach osobowych obwodowych komisji do spraw referendum.
Pobierz

Warunki udziału w głosowaniu.
Pobierz

Głosowanie przez pełnomocnika.
Pobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w Referendum Ogólnokrajowym.
Pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pobierz

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06.09.2015 r.
Pobierz

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy w dniu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pobierz

Ogłoszenie w sprawie udostępnienia spisu wyborców.
Pobierz

Informacja Wójta Gminy Opatówek z dnia 20 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pobierz

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum.
Pobierz

Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum .
Pobierz

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju.
Pobierz

Komunikat Wójta Gminy Opatówek z dnia 22 czerwca 2015 r. o miejscach na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pobierz

Informacja o Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pobierz

Wzór karty do głosowania.
Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.
Pobierz

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.
Pobierz

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 11.08.2022 13:28:05