MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

 

INFORMACJA

 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Opatówku

 

powołanej Uchwałą Nr 4/2007 Gminnej Komisji Wyborczej w Opatówku

do przeprowadzenia wyborów uzupełniających

do Rady Gminy Opatówek w okręgu wyborczym nr 4

zarządzonych na dzień 4 marca 2007 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,poz.1547 ze zm.) Komisja dokonała wyboru przewodniczącego i jego zastępcy.

 

Zgodnie art. 18 ust. 5 ww. ustawy podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2.

 

 

Przewodniczący Komisji                        - Stanisław Brzęcki

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji      - Halina Pływaczyk

 

Członkowie:      - Daria Pawlak

                        - Agnieszka Zdyb

                        - Hanna Lutosławska

 

 

Siedziba Komisji - Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, ul. Kościena 2.

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                                          

                                                                                                            /-/ Stanisław Brzęcki

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021 12:07:40