MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPATÓWKU

 

z dnia 13 lutego 2007 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Gminy Opatówek

zarządzonych na dzień 4 marca 2007 r.

 

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592) Gminna Komisja Wyborcza w Opatówku podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

 

 

Okręg Nr 4

 

Lista nr 1 - KWW PIOTRA PASIKA

1.

PASIK Piotr, lat 45, zam. Opatówek

 

Lista nr 2 - KWW ARTURA SZYMCZAKA

1.

SZYMCZAK Artur, lat 43, zam. Opatówek

 

Lista nr 3 - KWW NASZA GMINA GOSPODARNA

1.

GADERA Jarosław Henryk, lat 30, zam. Opatówek

2.

MAŁOBURSKI Mariusz Krzysztof, lat 33, zam. Opatówek

 

Lista nr 4 - KWW "JERZY MARCINIAK"

1.

MARCINIAK Jerzy, lat 52, zam. Opatówek

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Janusz Pogorzelec

 

 

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 07.12.2021 12:07:40